• CHUYÊN MỤC

  • RSS Tin Sở GD&ĐT

    • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.
  • Liên hệ

  • Advertisements

Danh sách thí sinh đạt điểm sàn ĐH theo các khối


Ngày 8/8/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm sàn ĐH năm 2012. Sau đây là danh sách các thí sinh đã đạt từ điểm sàn ĐH trở lên:

Những thí sinh đã đạt điểm sàn ĐH, nếu không đỗ NV1, các em có thể làm NV2 vào các trường ĐH còn chỉ tiêu.

Giấy báo điểm thi và giấy gọi nhập học, các em sẽ về trường THPT Phương Sơn để lấy, vào ngày 26/8/2012.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP ĐIỂM TRƯỜNG KHỐI NGÀNH

1

Hoàng Minh Tuấn A1

27

BKA A

480201

2

Thị Minh A1

24.5

KHA A

340301

3

Dương Khắc Tâm A2

24

DYH A

720101

4

Nguyễn Văn Tân A1

24

BKA A

510205

5

Đỗ Văn Diện A1

23

BKA A

520216

6

Trần Anh Đức A1

22.5

BKA A

520207

7

Tống Văn Minh A2

22.5

KQH A

8

Nguyễn Thị Du A1

22

NHH A

430301

9

Khuông Văn Đoàn A1

21.5

GHA A

580205

10

Nguyễn Văn Huy A1

21.5

GHA A

580205

11

Giáp Văn Mạnh A1

21

XDA A

580201

12

Dương Văn Thái A1

21

BKA A

520301

13

Trần Cường A1

21

XDA A

580201

14

Dương Văn Kiên A1

21

BKA A

510203

15

Phùng Thị Vân A1

21

TMA A

310101

16

Đỗ Tô Hồng Hậu A2

20.5

TMA A

340101

17

Cao Thị Thanh Hằng A2

20.5

DTY A

720401

18

Nguyễn Hoài Nam A1

19.5

BKA A

520301

19

Nguyễn Thu Trang A1

19.5

NHH A

340201

20

Trương Văn Thao A2

19.5

DCN A

510201

21

Dương Văn Nam A1

19

DCN A

510203

22

Trương Thị Thắm A1

19

DCN A

340301

23

Dương Hương Lan A1

18.5

QHL A

380109

24

Nguyễn Văn Tình A1

18.5

BKA A

510302

25

Dương Thị Kim Dung A2

18.5

TMA A

340201

26

Dương Thị Huệ A1

18.5

TMA A

340101

27

Dương Thị Hoa A1

18

DCN A

340101

28

Phùng Văn Quân A1

18

BVH A

480203

29

Nguyễn Thị Trang A3

18

MDA A

480201

30

Hoàng Trung Kiên A1

17.5

BKA A

340101

31

Nguyễn Văn Sơn A1

17.5

BKA A

510205

32

Nguyễn Thị Hằng A1

17

DCN A

340101

33

Phạm Văn Hưng A3

17

DKH A

527204

34

Nguyễn Thị Nghị A1

16.5

TMA A

340101

35

Nguyễn Thị Hồng Nhung A1

16.5

NNH A

340301

36

Nguyễn Kiều Anh A2

16.5

LDA A

523404

37

Giáp Thị Lan A2

16.5

MDA A

340101

38

Nguyễn Thị Thanh Hằng A3

16

DCN A

340301

39

Đỗ Văn Mạnh A4

16

DCN A

540204

40

Dương Đăng Duy A2

15.5

TMA A

340101

41

Phạm Thị Dung A3

15.5

DCN A

540204

42

Nguyễn Đỗ Quốc Anh A4

15.5

DCN A

510302

43

Dương Thị Dịu A10

15.5

QHT A

440142

44

Hoàng Thị A1

15.5

TMA A

310101

45

Đỗ Văn Bách A6

15.5

DCN A

480103

46

Đỗ Thị Hoa A1

15

DCN A

340101

47

Đỗ Thị Vân A1

15

GHA A

580301

48

Hoàng Thị Hiên A2

15

DTC A

510302

49

Đỗ Thuỳ Dung A2

15

TMA A

340405

50

Nguyễn Văn Nghĩa A3

15

DCN A

510301

51

Nguyễn Mạnh Hùng A2

14.5

TMA A

340101

52

Giáp Đức Tuấn A4

14.5

DCN A

510303

53

Bùi Thị Hiền A10

14.5

QHT A

440102

54

Nguyễn Văn Duẩn A2

14

DCN A

510205

55

Nguyễn Thị Ngọc A2

14

DDL A

510601

56

Đỗ Văn Tuyến A2

14

XDA A

580201

57

Văn Thuỷ A2

14

MDA A

580201

58

Nguyễn Thị Hường A3

14

DCN A

510301

59

Nguyễn Thị Dịu A2

14

DCN A

510302

60

Phùng Văn Toán A3

14

DCN A

510301

61

Thị Hoa A4

14

DCN A

510302

62

Dương Công An A8

14

DCN A

510203

63

Nguyễn Thị Chiêm A8

14

DCN A

540204

64

Hoàng Duy Tùng A1

13.5

DCN A

510302

65

Nguyễn Thị Thảo A3

13.5

DCN A

540204

66

Dương Thị Bích Thảo A4

13.5

SDU A

510302

67

Đoàn Thị Linh Yến A2

13.5

NNH A

540101

68

Nguyễn Thị Vân A4

13.5

DCN A

510302

69

Phan Anh A6

13.5

DTE A

340201

70

Nguyễn Thị Nhài A1

13

DCN A

540204

71

Tăng Văn Tuấn A2

13

SDU A

510301

72

Vũ Thị Bích Phương A5

13

SDU A

510301

73

Bùi Văn Thường A5

13

SDU A

510301

74

Chu Văn Anh A6

13

DTK A

520103

75

Phạm Công Kha A6

13

DCN A

510206

76

Nguyễn Hồng Nhượng A2

13

DCN A

510201

77

Phùng Văn Đăng A2

13

MDA A

580201

78

Đặng Thị Hương A3

13

DBG A C18-140202

79

Văn Báu A4

13

HCH A

310205

80

Nguyễn Văn Nguyên A8

13

SDU A

510301

  Bùi Bích Phương A10

17

QHT A1

510401

  Nguyễn Thị Yến A10

16.5

QHT A1

440112

  Chu Thị Ninh A10

15.5

NTH A1

310106

  Nguyễn Thị Quyên A10

14.5

QHT A1

440301

  Trương Thị Thương A10

14

NTH A1

340201

  Trần Anh Đức A1

25

DTY B

720101

  Thị Minh A1

25

DBG B

420201

  Dương Khắc Tâm A2

24

DYH B

720101

  Nguyễn Thu Trang A1

23

DTY B

720601

  Nguyễn Văn Huy A1

22.5

DTY B

720101

  Nguyễn Văn Tân A1

22.5

DTY B

720101

  Cao Thị Thanh Hằng A2

22.5

DTY B

720101

  Dương Thị Huệ A1

21.5

DTY B

720601

  Nguyễn Văn Tình A1

21

YHB B

720330

  Nguyễn Hoài Nam A1

20.5

DTY B

720101

  Dương Văn Thái A1

20.5

DTY B

720101

  Giáp Văn Mạnh A1

20

NNH B

620110

  Trần Cường A1

19.5

DKY B

720330

  Hoàng Trung Kiên A1

19.5

NNH B

850103

  Phùng Văn Quân A1

18.5

NNH B

580103

  Nguyễn Văn Sơn A1

18.5

DTY B

720101

  Dương Văn Kiên A1

18.5

NNH B

440301

  Đỗ Thị Hoa A1

17.5

NNH B

440301

  Phạm Thị Thanh Nhàn A2

17.5

NNH B

540101

  Nguyễn Văn Du A1

17

DTY B

720101

  Phùng Thị Vân A1

17

NNH B

420201

  Nguyễn Thị Trang A3

17

NNH B

420201

  Nguyễn Thị Hồng Nhung A1

16.5

DTY B

720501

  Nguyễn Văn Duẩn A2

16.5

DTY B

720601

  Nguyễn Thị Dương A2

16

DTY B

720502

  Đỗ Tô Hồng Hậu A2

16

DKY B

720332

  Dương Đăng Duy A2

15.5

DTY B

720101

  Nguyễn Thị Hường A2

15.5

DKY B

720332

  Nguyễn Mạnh Hùng A2

15.5

DTY B

720101

  Phạm Văn Hưng A3

15

DKY B C720501
  Hoàng Thị Hiên A2

14.5

DTZ B

510401

  Nguyễn Thị Chiêm A8

14.5

DKY B

C720332

  Chu Thị Hạnh A8

14.5

NNH B

440301

  Nguyễn Thị Nhài A1

14

DKY B

720501

  Hoàng Thị Hồng Nhật A3

14

YHB B

720501

  Nguyễn Văn Công A1

14

QHT B

420201

  Nguyễn Chí Cảnh A3

14

NNH B

580103

  Đặng Thị Hương A3

14

DTY B

720501

  Trương Thị Vui A7

23

DNV C

340404

  Nguyễn Thị ThảoA A7

22.5

QHX C

220213

  Dương Thị Giảng A7

22.5

QHX C

220213

  Nguyễn Thị Thuỳ Linh A7

21.5

SP2 C

140202

  Nguyễn Thị Tuyết A7

19.5

SP2 C

140202

  Bùi Thị Thu Lam A7

19

SPH C

140218

  Dương Thị Thảo A7

19

DNV C

340404

  Thị Chuyên A7

18.5

TGC C

310201

  Nguyễn Văn Huân A7

18.5

TGC C

320101

  Dương Thị Bích Thảo A4

18

SP2 C

140204

  Trần Thị Hồng A7

18

TGC C

320101

  Nguyễn Thị NhànA A7

18

SPH C

140218

  Hoàng Văn Quyền A8

17.5

DNV C

340406

  Bùi Thanh Đản A10

17.5

TGC C

320101

  Nguyễn Thị Thuỷ A7

17.5

QHX C

340103

  Nguyễn Văn Huy A6

17

QHX C

310201

  Thị Vân A7

17

DTS C

140219

  Thị Mây A7

16.5

DNV C

340406

  Dương Văn Nghĩa A2

16.5

DNV C

340404

  Thị Phượng A7

16

QHX C

320101

  Nguyễn Thị Thanh Hưng A7

16

DNV C

340404

  Dương Văn Minh A6

15

SDU C

220113

  Nguyễn Thị Quỳnh A7

14.5

DTS C

140219

  Giáp Văn A7

14.5

TGC C

320101

  Nguyễn Thị Yến A10

25.5

NHF D1

220209

  Bùi Bích Phương A10

24

NHF D1

220209

  Nguyễn Thị Du A1

23

NHF D1

220204

  Chu Thị Ninh A10

23

NHF D1

220209

  Nguyễn Thị Quyên A10

21

NHF D1

220204

  Dương Thị Quyên A10

20.5

NHF D1

220204

  Trương Thị Thương A10

20.5

NHF D1

220204

  Giáp Thị Thanh A10

19.75

NHF D1

220209

  Dương Thị Trang A10

19.5

BKA D1

340101

  Nguyễn Thị Hằng A10

19

NHF D1

220204

  Thị Thu Thảo A10

18.5

NHF D1

220204

  Giáp Thị Ánh Nguyệt A9

18

SDU D1 DMT-850103
  Giáp Thị Chinh A6

17.5

TMA D1

220201

  Dương Thị Kim Anh A10

17.5

LDA D1

340301

  Nguyễn Thị Hải A10

17.5

DTE D1

310101

  Đỗ Thị Hà Phương A10

17

NHF D1

220204

  Giáp Thị Hiền A A10

17

DTF D1

220204

  Vi Thị Thảo A10

17

DTF D1

220204

  Dương Thị Ngân A6

16.5

DNV D1

340406

  Nguyễn Thị Hạnh A5

16

QHX D1 C18-140202
  Nguyễn Thị Hương A7

16

SDU D1

220204

  Nguyễn Thị Vân A5

16

SDU D1

340101

  Tăng Thị Vân A10

16

DTF D1

140231

  Tăng Thị Hiển A10

15.5

DTC D1

510301

  Nguyễn Thị Mỵ A5

15.5

DTS D1

140202

  Nguyễn Thị Giang A10

15.5

DCN D1

220201

  Trương Thị Minh A5

15

SDU D1 NNH-310101
  Đào Thị Thuỳ Linh A9

15

SDU D1 MHN-220204
  Thị Hương A10

15

DCN D1

220201

  Thị A9

14.5

SDU D1 MHN-220204
  Phùng Thị Hồng A10

14.5

DTE D1

340101

  Nguyễn Thị Nhung A10

14.5

TGC D1

220301

  Vi Thị Linh A10

14.5

DTF D1

220204

  Đoàn Thị A5

14.5

SDU D1

340101

  Nguyễn Thị Hoài Thương A9

14.5

DTE D1

310101

  Giáp Thị Hoa A5

14

DCN D1

220201

  Đoàn Thị Giang A10

14

SDU D1

340301

  Dương Công Minh A10

14

QHX D1 MHN-220204
  Ngô Thị Xuân A5

14

SDU D1 NNH-310101
  Trương Thị Lệ A5

14

SDU D1 220204
  Nguyễn Thị Tuyến A9

14

SDU D1 MHN-220204
  Nguyễn Thị Nết A5

13.5

SDU D1

220204

  Thị Linh A6

13.5

DTE D1

340201

  Thị Hằng A6

13.5

DCN D1

340101

  Phạm Thị YếnA A9

13.5

DTE D1

310101

  Nguyễn Thị ThuB A10

13.5

SDU D1

430101

  Phan Thị Thuỷ A6

13.5

DQK D1

340101

  Nguyễn Văn Nam A6

13.5

DNV D1

340406

  Nguyễn Thị Diễn A10

15.5

DTS M

140201

  Dương Thị Giáng My A10

13.5

DTS M

140201

  Trương Văn Huy A2

15

TDB T

140206

  Nguyễn Văn Dũng A5

13

XDA V DPD-580102

Phùng Đình Thiện tổng hợp

Advertisements

4 phản hồi

  1. thay oi cho em hoi bao gio thi moi co giay bao nhap hoc doi voi cac ban da trung tuyen nguyen vong 1 a.?

  2. em Kieu anh co kha nang do COng DOan khong thay oi !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: