Bộ GD&ĐT trả lời các vấn đề liên quan đến biên soạn SGK


dd(GD&TĐ)-Ông Huỳnh Văn Tiếp, Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ hỏi: Chất lượng sách giáo khoa ở bậc học phổ thông hiện nay kém, nguyên nhân người mà được Bộ Giáo dục và Đào tạo mời tham gia biên soạn là những giáo sư có học vị cao, được du học ở nước ngoài, nhưng chưa kinh qua giảng dạy ở các cấp học phổ thông, không hiểu tâm sinh lý học sinh phổ thông, nên nội dung biên soạn không sát yêu cầu của học sinh hiện tại và phát triển trong tương lai. Bộ trưởng nghĩ như thế nào về nhận xét trên?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những quy định về tác giả sách giáo khoa. Theo đó, tác giả sách giáo khoa là nhà khoa học, nhà giáo nắm vững mục tiêu, chương trình giáo dục, phương pháp sư phạm, các nội dung khoa học có liên quan tới cuốn sách cần viết, có am hiểu thực tiễn giáo dục, có năng lực, có đủ sức khỏe để hoàn thành việc biên soạn sách.

Để biên soạn bộ sách giáo khoa phổ thông hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn các tác giả từ nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, một số cơ quan trực thuộc Bộ, và các cán bộ chỉ đạo chuyên môn, giáo viên phổ thông ở địa phương (tỉ lệ các tác giả ở địa phương: Tiểu học: 20%; Trung học cơ sở: 18%; Trung học phổ thông: 17%, khoảng 80% tác giả còn lại đều là những giáo viên, giảng viên, nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy môn học mà mình tham gia biên soạn sách).

Trong quá trình biên soạn sách giáo khoa, để đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn của sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thí điểm sách, tổ chức lấy ý kiến góp ý của giáo viên, các nhà khoa học, nhà sư phạm, các Hội khoa học chuyên ngành, để từ đó hoàn thiện bản thảo sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức thẩm định sách trước khi ban hành để triển khai đại trà. Hội đồng thẩm định sách giáo khoa gồm các nhà khoa học, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên giỏi thuộc lĩnh vực chuyên môn liên quan, trong đó có ít nhất 1/4 tổng số thành viên là các giáo viên đang giảng dạy ở các cấp học tương ứng.

Việc biên soạn sách giáo khoa phải đảm bảo đúng quy trình:

Bước 1. Thành lập ban soạn thảo gồm các cán bộ khoa học, cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo giỏi thuộc lĩnh vực chuyên môn có hiểu biết và kinh nghiệm về biên soạn sách giáo khoa phổ thông (bao gồm sách học sinh; sách giáo viên và sách bài tập).

Bước 2. Tổ chức hội thảo tập huấn cho đội ngũ tác giả sách giáo khoa về yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

Bước 3. Các nhóm tác giả xây dựng đề cương và biên soạn một số bài mẫu, tổ chức lấy ý kiến góp ý, sau đó đưa xuống trường dạy thử.

Bước 4. Biên soạn sách giáo khoa (bản thảo) của từng bộ môn. Trong quá trình biên soạn bản thảo này, Nhà xuất bản Giáo dục tham gia tổ chức biên soạn, tổ chức biên tập, thiết kế minh họa, chế bản để hoàn thành bản thảo và trình Hội đồng thẩm định.

Bước 5. Tổ chức thẩm định (lần thứ nhất) bản thảo sách giáo khoa. Sau đó, Nhà xuất bản Giáo dục cùng tác giả sửa chữa bản thảo, trình Bộ duyệt cho in để đưa dạy thử ở một số trường được lựa chọn.

Bước 6. Tổ chức dạy – học thí điểm. Trong quá trình này, Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp với các đơn vị có liên quan, thu thập ý kiến của các giáo viên đứng lớp đóng góp cho sách giáo khoa thí điểm và các ý kiến nhận xét của các nhà khoa học, sư phạm, các Hội chuyên ngành, của độc giả rộng rãi trong cả nước (phát biểu trên báo chí) để sửa chữa trước khi tái bản dùng cho thí điểm vòng 2, cũng như cho các vòng thí điểm tiếp theo.

Bước 7. Hoàn thiện bản thảo sách giáo khoa sau thí điểm.

Bước 8. Tổ chức thẩm định bản thảo ở cấp quốc gia.

Bước 9. In thử sách giáo khoa và trình Bộ trưởng phê duyệt, xuất bản sách giáo khoa chính thức. Trong quá trình này, Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp với tác giả thu thập ý kiến của các giáo viên đứng lớp, các nhà khoa học, sư phạm, các hội chuyên ngành…để xử lý, sửa chữa sách giáo khoa in thử. Sau đó trình Bộ kí duyệt, ban hành sách giáo khoa mới.

Để việc biên soạn sách giáo khoa đảm bảo yêu cầu và chất lượng như mục tiêu đã nêu trong Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định thành lập các Ban chỉ đạo xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên các cấp học, chỉ đạo các Vụ bậc học liên quan, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Giáo dục căn cứ vào quy định của Bộ về tiêu chuẩn, quyền hạn và trách nhiệm của tác giả sách giáo khoa để lựa chọn, giới thiệu danh sách Tổng chủ biên, Chủ biên và tác giả, trình Bộ trưởng phê duyệt. Danh sách tác giả sách giáo khoa gồm các cán bộ khoa học, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên giỏi thuộc lĩnh vực chuyên môn, am hiểu và có kinh nghiệm về biên soạn sách giáo khoa ở các cấp học phổ thông.

Trên cơ sở quyết định của Bộ về đội ngũ tác giả sách giáo khoa, Ban chỉ đạo xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa bám sát tiến độ biên soạn, hỗ trợ, phối hợp với các tác giả trong việc hoàn thiện bản thảo để trình Hội đồng Quốc gia thẩm định. Sau đó khẩn trương biên tập, minh họa, chế bản để đưa in sách giáo khoa, sách giáo viên kịp thời phục vụ các lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo chương trình và sách giáo khoa mới.

Trong luật dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005 đang trình Quốc hội có dự kiến giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy trình biên soạn, sửa chữa chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. Nếu Quốc hội thông qua luật này, các chương trình, sách giáo khoa hiện nay nếu có khiếm khuyết gì thì đều có thể tổ chức nghiên cứu và sửa chữa được.

Ông Dao Nhiễu Linh, Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Về bộ sách “Tiếng Trung quốc dành cho học sinh Tiểu học”  do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Vân Nam Trung Quốc biên soạn, đề nghị Bộ trưởng cho biết:

1. Có phải Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương:

– Cho phép biên soạn bộ sách này không?
– Có chỉ đạo đưa bộ sách này dạy cho học sinh người Hoa học Hoa văn tại hệ thống trường phổ thông không?

2. Bộ trưởng đã thẩm định và cho ban hành bộ sách này chưa? (Xin vui lòng cung cấp văn bản chỉ đạo liên quan những nội dung nêu trên).

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn bộ sách này dựa trên tiêu chí nào?

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương cho học sinh Tiểu học học Tiếng Trung Quốc không? Nếu có thì Bộ trưởng dựa trên cơ sở nào để ban hành chủ trương này?

5. Theo Bộ trưởng, có thể dùng bộ sách “Tiếng Trung Quốc dành cho học sinh Tiểu học” để dạy cho học sinh người Hoa có nhu cầu học Hoa văn không? Tại sao?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Vân Nam Trung Quốc hợp tác xuất bản bộ sách này tại Việt Nam theo giấy phép xuất bản do Cục xuất bản Việt Nam cấp (số xuất bản: 427-2009/CXB/26-975/GD), dự kiến phát hành bắt đầu từ tháng 11/2009.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xác định đây là bộ sách tham khảo dành cho đối tượng học sinh tiểu học Việt Nam và các đối tượng rộng rãi khác. Vì là sách tham khảo nên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được phép xuất bản theo Luật xuất bản của Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo không chỉ đạo biên soạn và cũng không chỉ đạo đưa bộ sách này dạy cho học sinh người Hoa học Hoa văn tại hệ thống trường phổ thông.

Từ thực tế trên cho thấy, bộ sách tham khảo được xuất bản theo đúng thủ tục được quy định bởi Luật xuất bản. Tuy nhiên, qua ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tạm thời chưa phát hành bộ sách để chờ xem xét thêm về nội dung.

Nhân đây, xin cung cấp thêm thông tin tới Đại biểu Quốc hội: Hiện nay, bộ sách giáo khoa Tiếng Hoa do tác giả Trần Tiêu làm chủ biên là sách giáo khoa chính thức để dạy tiếng Hoa trong nhà trường với tư cách là môn học Tiếng dân tộc (môn học tự chọn), không phải là một ngoại ngữ.

Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 với mục tiêu cụ thể là triển khai thực hiện chương trình giáo dục 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 môn ngoại ngữ bắt buộc ở các cấp học phổ thông, quy định môn ngoại ngữ được dạy và học trong các cơ sở giáo dục quốc dân là tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Sách giáo khoa dạy học ngoại ngữ dùng cho học sinh trong hệ thống trường phổ thông sẽ phải được tổ chức biên soạn và thẩm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Lân Dũng Đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Lăk: Không nên kéo dài tình trạng độc quyền sách giáo khoa vì khi có chương trình chuẩn rồi thì sẽ có sự cạnh tranh về chất lượng của các bộ sách giáo khoa khác nhau.

Bộ GD&ĐT trả lời: Hiện nay nhiều nước trên thế giới cũng đã triển khai nhiều bộ sách giáo khoa trên cơ sở một chương trình do Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả khi triển khai một chương trình với nhiều bộ sách giáo khoa, trước hết cần đưa chủ trương này vào Luật Giáo dục với những quy định cụ thể để đảm bảo tính pháp lí. Đồng thời, cần có một quy trình tổ chức biên soạn và tuyển chọn các bộ sách giáo khoa một cách chặt chẽ, khoa học, công minh, nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, cơ quan quản lý giáo dục trong việc lựa chọn sách giáo khoa trong quá trình dạy học. Vừa qua trong quá trình soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005, ý kiến về việc cần duy trì một chương trình với một bộ sách hay nhiều bộ sách còn rất phân tán. Vì vậy Chính phủ thống nhất chưa đưa nội dung này vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005.

Bà  Nguyễn Thị Thu Cúc Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ưu thế của phương cách biên soạn, sử dụng sách giáo khoa được ghi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (nghĩa là Bộ nắm toàn bộ từ việc ra chương trình khung, tổ chức biên soạn, tổ chức dạy thử, thẩm định và quyết định cho việc sử dụng đại trà) so với cách thức đang được áp dụng khá phổ biến hiện nay trên thế giới và Bộ chỉ ra chương trình khung chi tiết và tiến hành thẩm định, cấp phép lưu hành cho các bộ sách, còn việc viết sách, lựa chọn, sử dụng trao lại cho các nhà chuyên môn có tâm huyết tại các địa phương và các cơ sở giáo dục thực hiện?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Khoản 3, Điều 29 Luật Giáo dục 2005 hiện hành quy định: “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông, duyệt sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa”

Theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục tại khoản 3, Điều 29 quy định như sau:

“Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông; duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm cả sách giáo khoa bằng chữ nổi, bằng tiếng dân tộc và sách giáo khoa cho học sinh trường chuyên biệt, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; quy định tiêu chuẩn và quy trình biên soạn chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa”.

Trong quá trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005, năm 2008, Bộ đã thăm dò ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý và dư luận xã hội về phương án một chương trình, nhiều bộ sách. Tuy nhiên ý kiến về phương án này không nhiều, nên Ban soạn thảo không trình phương án này ra Quốc hội. Vì vậy đề xuất bổ sung quy định trên đây nhằm góp phần bảo đảm chất lượng của sách giáo khoa và quản lý tốt hơn việc biên soạn, ban hành sách giáo khoa. Nhiệm vụ của các trường chuyên biệt như trường năng khiếu, trường giáo dưỡng, trường dành cho người tàn tật, khuyết tật, trường dự bị đại học có điểm khác so với cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, do đó sách giáo khoa dùng để giảng dạy trong các trường chuyên biệt cần có quy định phù hợp với người học tại các cơ sở giáo dục này.

Bà Sùng Thị Chư, Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái: Thời gian qua có một số ý kiến cho rằng: chương trình, sách giáo khoa phân ban trung học phổ thông rất nặng nề cho giáo viên và học sinh, đã gây quá tải cho người dạy và người học. Xin Bộ trưởng cho biết kết quả và những tồn tại hạn chế sau 3 năm thực hiện chương trình và sách giáo khoa phân ban? Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập là gì?  Trách nhiệm của Bộ và giải pháp trong thời gian tới nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của chương trình này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

1. Kết quả và những tồn tại, hạn chế sau 3 năm thực hiện chương trình và sách giáo khoa phân ban

Sau ba năm triển khai thực hiện chương trình và sách giáo khoa trung học phổ thông phân ban đã đạt được một số kết quả cơ bản sau:

– Việc tổ chức dạy học phân hoá bằng hình thức “phân ban kết hợp tự chọn” đã góp phần phát triển năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

– Để chuẩn bị cho năm học mới, hàng năm, vào đầu năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các trường Đại học sư phạm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chương trình và sách giáo khoa mới cho giáo viên cốt cán các tỉnh; sau đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp học hè để giáo viên cốt cán triển khai đến tất cả giáo viên trong toàn tỉnh.

Cùng với việc chuẩn bị tập huấn, bồi dưỡng về chương trình và sách giáo khoa mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Cụ thể: đã xây dựng Danh mục thiết bị dạy học, tiến hành làm các bộ mẫu thiết bị dạy học, thẩm định Danh mục thiết bị dạy học và bộ mẫu, đồng thời hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai mua sắm thiết bị dạy học phục vụ cho năm học mới. Công tác tập huấn, bồi dưỡng sử dụng thiết bị dạy học được lồng ghép gắn với chương trình bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa.

Nhìn chung, giáo viên đã đảm bảo thực hiện được chương trình và sách giáo khoa trung học phổ thông mới; chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, bước đầu đã hình thành được phương pháp học tập cho học sinh; việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh đã toàn diện, khoa học, khách quan hơn và dần được chuẩn hoá.

– Đa số học sinh đã đạt được yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa trung học phổ thông. Điều này được thể hiện ở kết quả xếp loại hai mặt giáo dục là hạnh kiểm và học lực trong 3 năm và ở kết quả thi tốt nghiệp năm 2009. Cụ thể như sau:

+ Năm học 2006-2007, học sinh được xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên đạt 98.7%, học sinh được xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 82.48%; Năm học 2007-2008 là 99.2% và 84.33%; Năm học 2008-2009 là 98.8% và 84.3%.

+ Tỷ lệ học sinh đạt kết quả thi tốt nghiệp năm 2009: 83,8% (cao hơn tỷ lệ đỗ lần 1 của năm 2008 là 7,8%, cao hơn tỷ lệ đỗ lần 1 năm 2007 là 17,1%).

Thực tiễn giáo dục cũng cho thấy có một số tồn tại cơ bản sau:

– Một bộ phận giáo viên còn lúng túng trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh. Một số giáo viên còn quá lệ thuộc vào sách giáo khoa, chưa bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; chưa chủ động vận dụng linh hoạt nội dung dạy học cho phù hợp với đặc điểm của địa phương và khả năng nhận thức của học sinh nên dẫn tới hiện tượng quá tải kiến thức. Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh còn nặng về yêu cầu tái hiện kiến thức, chưa chú trọng vào yêu cầu thực hành, vận dụng sáng tạo, rèn luyện năng lực tự học của học sinh; giáo viên còn hạn chế về sử dụng thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– Nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa và học sinh dân tộc chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa mới.

2. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, bất cập

– Học sinh cuối cấp trung học cơ sở chưa được chuẩn bị chu đáo về việc tìm hiểu năng lực, sở trường bản thân.

– Yêu cầu của hầu hết chương trình các môn học không cao, nhưng xét tổng thể thì tương đối nặng vì học sinh phải học nhiều môn học và hoạt động giáo dục.

– Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình và sách giáo khoa còn lúng túng trong một số khâu (tổ chức phân ban, hướng dẫn thực hiện chương trình…).

– Thiếu giáo viên ở một số môn học; đội ngũ chưa được chuẩn bị tốt về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

– Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, phòng học bộ môn của nhiều trường còn thiếu thốn.

3. Giải pháp khắc phục

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

– Ban hành tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cho giáo dục trung học; xác định rõ ở từng bài các nội dung cần dạy và học cho mỗi loại đối tượng: học sinh khá giỏi, học sinh trung bình, học sinh kém, học sinh các vùng dân tộc, vùng khó khăn.

– Xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập trên mạng nhằm cung cấp hệ thống các câu hỏi, bài tập có chất lượng, để các giáo viên tham khảo trong việc ra các loại đề kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; học sinh tham khảo tự kiểm tra, đánh giá.

– Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các đánh giá toàn diện về chương trình, sách giáo khoa ở các năm học tiếp theo để tiếp tục thu thập ý kiến góp ý, từ đó có hướng dẫn điều chỉnh nội dung và cách dạy từng môn cho phù hợp.

– Tiếp tục chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đã thực hiện trong thời gian qua. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý; mỗi trường xây dựng và thực hiện một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; mỗi tỉnh xây dựng và thực hiện một chương trình đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

– Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để hỗ trợ giáo viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong dạy học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

Bộ GD&ĐT

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: